DOBRA EDUKACJA

Dobra edukacja to edukacja dopasowana do ucznia, nie odwrotnie. Dobra edukacja to motywacja, a nie system porównań kto jest dobry, kto bardzo dobry, a kto dostateczny. Dobra edukacja to nauczyciel świadomy siebie.

Nie jesteś oceną, jesteś pełnią talentów do odkrycia.


Joanna Pawlik

Szkoła moich marzeń do której mają dostęp wszystkie dzieci to taka, w której zajęcia zaczynają się od wspólnego oddychania w ciszy i skupieniu, aby poczuć obecną chwilę w sobie, szkoła w której są zajęcia z psychologii, zarządzania pieniędzmi, warsztaty budowania relacji, dbania o dietę i zdrowe nawyki, komunikacji oraz zajęcia z edukacji seksualnej. Szkoła w której nie ma ocen, a porównać możemy się sami do siebie sprzed kilku miesięcy albo sprzed roku. Szkoła w której można rozwijać swoje talenty, a nie nadrabiać przedmioty których nie lubimy kosztem własnych pasji. Myślę, że o wiele bardziej wartościowa jest umiejetność poradzenia sobie z przeżywaniem własnych uczuć, aniżeli odgadywaniem tego, np. co autor wiersza miał na myśli ? Czy to ważne? Ważne jest co teraz Ty masz na myśli, gdy to czytasz? Co czujesz? I dlaczego to czujesz? Ważniejsze jest również to, abyś wiedział jak ekonomicznie zarządzać swoim budżetem, aniżeli umiał wyciągać pierwiastki. Wreszcie ważniejsza jest umiejetność oddychania w praktyce, aniżeli budowa pantofelka.

By realizować moje muzyczne pasje, po zajęciach w szkole podstawowej czy liceum biegłam z saksofonem przez miasto do szkoły muzycznej. Pomimo tego, że w liceum wybrałam profil z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, nie zabrakło całej masy innych przedmiotów, ponoć w węższym wydaniu 🙈 W szkole muzycznej czułam się jak w domu. Zewsząd otaczały mnie uśmiechnięte twarze ludzi, którzy żyją swoją muzyczną pasją oraz dźwięki różnych instrumentów. Na plecach jednak czułam presję przygotowania się na kolejny dzień z przedmiotów, które ani mnie specjalnie nie interesowały, ani jak się okazało w dorosłym życiu do niczego mi nie posłużyły. Taka droga często prowadzi do uczenia się ze strachu tego, co muszę zaliczyć, życiu w poczuciu winy, że mogłam się lepiej przygotować czy w świadomym bądź nie wprowadzaniu ucznia w niskie poczucie własnej wartości, no bo przecież nie piątka tylko trójka z fizyki czy chemii. Na szczęście moi rodzice nie byli z tych, co to straszą jak się nie przyniesie piątki tylko czwórkę, dlatego miałam czas dla moich prawdziwych pasji. W dorosłym życiu, poprzez jego doświadczanie, sukcesy i porażki, próby i błędy nauczyłam się i uczę dalej obszarów tak fundamentalnych, jak budowanie relacji, dbania o zdrowie, umiejętność komunikowania się czy przeżywania emocji. Dlatego jestem zwolenniczką wielkiej reformy oświaty, bo po co tracić czas 🦋

“Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”
Janusz Korczak

Podczas mojej edukacji doświadczyłam zajęć z różnymi pedagogami – z powołaniem pedagogicznym i bez powołania, z wysoką kulturą osobistą, jak i z bardzo niską, spełnionych oraz takich co to dowartościowywali się kosztem uczniów. Niektórzy nie mieli pomysłu ani na siebie, ani na efektywne przekazywanie wiedzy, niektórzy jak teraz o tym myślę nie powinni mieć dostępu do dzieci i młodzieży, aby nie zaburzać dziecięcej pewności siebie, kreatywności i twórczych działań. Nauczyciele z dyplomami bez pasji to duże niebezpieczeństwo. Na szczęście byli też i tacy, którzy potrafili inspirować i rozumieć. Przechodząc na obszar artystyczny – zawsze chciałam stworzyć pozytywną przestrzeń do dobrej edukacji wokalnej.

Zdobywać wiedzę można na różne sposoby – poprzez placówki oświatowe publiczne, prywatne, formalne, nieformalne, poprzez podróżowanie i obserwację świata, poprzez rozmowę z ludźmi, poprzez warsztaty z mistrzem, poprzez trenowanie swojego rzemiosła. A dobry nauczyciel oprócz wiedzy w zakresie swojego przedmiotu powinien mieć szereg miękkich umiejętności, takich jak: otwartość, kreatywność, empatia, wrażliwość, bardzo dobra komunikatywność, inteligencja emocjonalna, motywowanie innych do pracy czy radzenie sobie ze stresem, a co najważniejsze… powinien permanentnie cały czas pracować nad swoim rozwojem zarówno osobistym, jak i w zakresie swojej dziedziny. A relacja uczeń nauczyciel bez względu na etap edukacji zawsze powinna być relacją poziomą opartą na partnerstwie. Dlatego właśnie prawie 10 lat temu zaczęłam tworzyć WokArt Studio – by tworzyć moją wokalną szkołę marzeń. Każdego dnia jestem na drodze rozwoju i każdego dnia staram się być lepszą wersją samej siebie jako nauczyciel i trenerka wokalna, jako kobieta, mama i obywatelka świata, jako świadomy człowiek.

Szukaj własnej drogi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.”
Janusz Korczak

Jest pięknie☀️
Joanna

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco